1-ви ден след терапия със светлинната терапия Bioptron

2 седмици след терапия със светлинната терапия Bioptron

3 месеца след терапия със светлинната терапия Bioptron

Източник: Monstrey S, Hoeksema H, Depuydt K, et al. The effect of polarized light on wound healing.
Eur J Plas Surg 2002; 24: 377- 382
Списък с научни публикации

‘BIOPTRON ЛЕКУВА РАНИ ПО-ДОБРЕ И ДО ДВА ПЪТИ ПО-БЪРЗО, НАМАЛЯВА БОЛКАТА, ДИСКОМФОРТА И БЕЛЕЗИТЕ’

"Ефектът при лечение на рани със светлинната терапия BIOPTRON несъмнено е свързан с подобрена кръвна микроциркулация, повишена трофична функция на кръвта, но също и с увеличена концентрация в кръвния серум на факторите на растежа и на някои цитокини" – проф. Самойлова, образователна и научна степен доктор на медицинските науки, световен лидер на мнение, водещ специалист по фотобиология и фотомедицина."

РАНИ

Bioptron е клинично тестван и сертифициран за медицинска терапия на рани.

Уредът за медицинската светлинна терапия може да бъде използван за:

  • Лечение на рани след травма
  • Изгаряния
  • Лечение след кожни присадки
  • Лечение на рани след хирургична интервенция
  • Венозни язви на краката (застойни язви)
  • Декубитус (язви от натиск)

BIOPTRON ЛЕКУВА РАНИ ПО-ДОБРЕ И ДО ДВА ПЪТИ ПО- БЪРЗО, НАМАЛЯВА БОЛКАТА,
ДИСКОМФОРТА И БЕЛЕЗИТЕ.