Тест PerioSafe®

PNK-1005

ИНДИКАТОР ЗА ЗДРАВЕ

PerioSafe® е първият наличен в търговската мрежа aMMP-8 тест за орално здравно изследване на имунологично ниво. Над 200 изследвания в стоматологията и 800 в медицината доказват прогностичната значимост на този биомаркер. За лекари и зъболекари PerioSafe® доставя диагностичен инструмент за ранно откриване на активна пародонтална дегенерация. Това позволява започване на лечение в правилния момент във времето. Тестът aMMP-8 е много предсказуем и точен. Доказаната чувствителност и специфичност позволяват точното прогнозиране на не показалото се възпаление и активното разрушаване на колагена в субгингивалната тъканна среда. Тестът aMMP-8 PerioSafe® е регистриран по CE, безопасен и лесен за употреба.

Резултатите се получават в рамките на 5 - 10 минути.

Заявете презентация