BIOPTRON Цветотерапия

Аксесоари за уреда BIOPTRON Pro 1

СВЕТЛИНАТА И ЦВЕТОВЕТЕ СА ЖИЗНЕНОВАЖНИ ЗА НАШЕТО ТЯЛО И ДУША

Цветотерапията е начин да се използва въздействието на цветовете, за да се балансират и възстановят основните енергийни центрове на тялото ни. Цветотерапията въздейства цялостно на всички нива – на ума, тялото и душата. Тъй като разполагаме с необходимите познания за здравословния ефект, който оказват цветовете върху нашия организъм, BIOPTRON Pro 1 Цветотерапия е разработена, за да бъде идеалното допълнение към вътрешната хармония и здраве.

Цветните филтри към уреда BIOPTRON Pro 1 са от най-високо качество. Те предлагат изключително цветен интензитет и позволяват проникването през тях само на желаната част от светлинния спектър, като отразяват оставащата светлина.


 
 


BIOPTRON Pro 1
Цветотерапия
Филтърна кутия

BIOPTRON Pro 1
Цветотерапия
7 цветни филтъра

Разменяне на
филтрите на Цветотерапия в
уреда BIOPTRON Pro 1

Прилагане на
BIOPTRON Pro 1
Цветотерапия

Здравето е в пряка зависимост от баланса не само на нашите физически нужди, но и на емоционалните ни, умствени и духовни потребности. Принципът на цветната чакра терапия се основава на предположението, че цветовете са свързани със седемте основни чакри, които са духовни центрове в нашето тяло и са разположени в областта на гръбначния стълб. Тези чакри са като енергийни спирали, всяка една от тях е свързана с конкретна област от тялото.

Чакра (произнася се ча-кра) е санскритската дума за „колело”. Счита се, че чакрите съхраняват и разпределят енергия. Има седем такива чакри и всяка една от тях се свързва с конкретен орган или система в тялото. Всяка чакра има доминиращ цвят, който може да се дисбалансира. Това от своя страна може да доведе до физически последствия за организма. Чрез внасяне на подходящия цвят, се смята че дисбалансирането може да бъде овладяно.

По-долу е дадено описание на всяка чакра, съответстващият ú цвят и мястото за приложение.

Цвят Чакра
Виолетов
 
Коронна
Индиго
 
Челна
Син
 
Гърло
Зелен
 
Сърце
Жълт
 
Слънчев сплит
Оранжев
 
Сакрална
Червен
 
Базисна

Предимства на цветотерапия BIOPTRON - терапията за благоразположение на духа, предназначена за хората, загрижени за здравето си:

  • безопасна за употреба от възрастни, деца и животни
  • естествена, не-инвазивна и лесна за приложение терапия
  • средство за самопомощ, което дава допълнителна личностна сила и увереност
  • помощ при емоционални, умствени и физически състояния
  • уникални и специално проектирани цветни, стъклени филтри
  • произведена в Швейцария


Основна чакра – червен цвят
От психологична гледна точка, червеният цвят символизира здраве, огън, топлина, кръв, страст, желание, стремеж към оцеляване, гняв, темперамент, опасност и унищожение. Той стимулира, развълнува и действа като дразнител. Дава на човека чувство за сила и могъщество.


Сакрална чакра – оранжев цвят
От психологична гледна точка, оранжевият цвят комбинира физическата енергия с мисловните качества. Това е цветът на съзидателността. Той създава цялостно чувство за благоразположение и добро настроение. Оранжевият цвят символизира топлина и просперитет. Оказва въздействие върху самоуважението.


Слънчев сплит – жълт цвят
Жълтият цвят от психологична гледна точка е добър при унили и меланхолични настроения.Това е цветът на интелекта и възприятието. В миналите времена, жълтият цвят беше цветът на живота, той предполага радост, веселие и забавление. Жълтият цвят се свързва със самооценката. Това е всичко, което чувстваме за себе си. Това е цветът на личността и на егото.


Чакра на сърцето – зелена
СРЕДНИЯТ ЦВЯТ НА СПЕКТЪРА
Зеленият цвят е цветът на любовта, прогреса, младостта, израстването, неопитността, плодовитостта, надеждата, баланса и новия живот. Той е също цветът на ревността, завистта и суеверието. Това е цветът на чувствата.


Чакра на гърлото – син цвят
От психологична гледна точка синият цвят е с по-успокояващо въздействие от зеления при емоционални състояния. Синият цвят е цветът на медитацията и духовното развитие. Отпуска напрежението. Синият цвят е цветът на истината, преданността, спокойствието и искренността. Това е цветът на интуицията и по-високите умствени способности. Синият цвят се свързва със себеизразяването.


Чакра на челото – индиго цвят
От психологична гледна точка инидигото е добър цвят за дисциплина, структура, вяра и ефикасност. Също така се смята, че спомага да се преодолеят пристрастяванията и зависимостите. Цветът индиго е свързано със страховете (проверява се с какво са свързани страховете, по какъв начин са свързани със заболяването). Цветът индиго поощрява и вдъхновява чувството за самоотговорност.


Коронна чакра – виолетов цвят
От психологическа гледна точка виолетовият цвят се свързва с самопознанието и духовното осъзнаване. Винаги се е считало за лечебен цвят. Поощрява съюза между егото и душата. Виолетовият цвят се свързва със себепознанието. Виолетовият цвят представлява мощна светлина и не трябва да се прилага при деца.

BIOPTRON Цветотерапия е предназначена да се използва с уреда BIOPTRON Pro 1. Във връзка с комплекта за Цветотерапия, уредът е предназначен да се прилага за подобряване на вътрешната хармония, в съответствие с основната литература за Цветотерапия.

Reference: Dinshah, D. Let there be light. NJ USA, ISBN 0-933917-00-7

BIOPTRON ЦВЕТОТЕРАПИЯ ЗА BIOPTRON Pro 1