Сертификати

1. Сертификат за качество
(EN ISO 13485)


2. Сертификат за качество на системата
(директива 93/42/EEC)
За по-подробна информация посетете FDA.
За по-подробна информация посетете
"510(k) Premarket Notification Database"
Our 510(k) No: K032216

Сертификати